• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

PPT - Pedagogisk rapport for barnehage

Viktig informasjon før henvisning til PPT

Vedlegg til henvisning

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnets behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.

Barnehagen skal legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få si sin mening om barnehagen jf Grunnloven §104, barnehageloven §1 og §3 og FN‘ s barnekonvensjon.

Før henvisning til PPT skal barnehagen observere, kartlegge, prøve ut tiltak innenfor det allmennpedagogiske barnehagetilbudet. Videre skal de drøfte og evaluere tiltakene. Dette skal skje i nær forståelse og i samarbeid med foresatte.

Dersom man ikke ser ønsket utvikling basert på det interne arbeidet, skal saken drøftes med PPT før man sammen konkluderer med en henvisning. Hvis det konkluderes med at barnet skal henvises til PPT for sakkyndig vurdering, skal foresatte samtykke til dette.
 
Foresatte skal ha kopi av henvisningsskjema og pedagogisk rapport som følger henvisningen.

Støttepunkter for utarbeidelse av pedagogisk rapport:

Den pedagogiske rapporten skal utformes i nært samarbeid mellom barnets foresatte, barnehagens styrer og pedagogisk leder. Rapporten er en skriftlig vurdering av barnets helhetlige utvikling basert på systematiske observasjon, kartlegginger og tiltaksutprøving i de miljøer barnet er en del av.

Utdyp vurderingene ved å ta utgangspunkt i kulepunktene nedenfor. Beskriv områdene så konkret og presist som mulig. PPT vil i videre utredningsarbeid, og med tanke på ytterligere tilrettelegginger, i stor grad basere seg på barnehagens kunnskap om barnet.

Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader