• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Kundeinformasjon

Skjemautfylling

Renovasjon - klage/henvendelse

Kundeinformasjon

Rolle
Innbygger
/

Usikker på gårds- og bruksnummer? Dette finner du på seeiendom.no.

Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Kundeinformasjon' generert (målt tidsbruk: 12ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Henvendelsen_gjelder' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 12ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 26ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 93 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (2 objekttrær) - OK
(62ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(62ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(62ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 3ms)
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Rolle.Velg_rolle.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Rolle.Velg_rolle.I.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Rolle.Velg_rolle.K.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Saksbehandler_i_kommunen.Navn3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Saksbehandler_i_kommunen.Telefonnummer2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Navn.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Adresse.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Postnr_sted.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Postnr_sted.PostNr.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Postnr_sted.PostSted.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Navn_pa_borettslag_samei.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Gardsnummer.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Telefonnummer.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kundeinformasjon.Innbygger.Informasjon.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.Gruppe.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.Gruppe.Velg_kategori.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.Gruppe.Velg_kategori.M.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.Gruppe.Velg_kategori.P.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.Gruppe.Velg_kategori.I2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.Gruppe.Velg_kategori.B.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.Annet__kommentar_du_vil_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Henvendelsen_gjelder.Annet__kommentar_du_vil_.Tekstboks.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_rolle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Velg_kategori"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader