• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Informasjon

Generell informasjon

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Tjenesten gis etter individuelle behov. Kommunen skal blant ha tilbud om:

  • Helsetjenester i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie
  • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
  • Plass i institusjon, herunder sykehjem
  • Avlastningstiltak for barn og voksne
  • Omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering og habilitering

Opplysningene du gir behandles fortrolig.

Du har rett til innsyn i saksdokumentene.

Økonomi

For noen tjenester må bruker betale egenandel. Se prisliste her.

Journal

Det skal opprettes journal for hver enkelt bruker/pasient.

Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune, så blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Ditt navn og adresse blir ikke registrert i KPR. Ditt fødselsnummer oppbevares kryptert og adskilt fra dine helseopplysninger.

Samtykke
Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader