• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Informasjon

Generell informasjon

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Tjenesten gis etter individuelle behov. Kommunen skal blant ha tilbud om:

  • Helsetjenester i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie
  • Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
  • Plass i institusjon, herunder sykehjem
  • Avlastningstiltak for barn og voksne
  • Omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering og habilitering

Opplysningene du gir behandles fortrolig.

Du har rett til innsyn i saksdokumentene.

Utfylling av skjema
Søker skal ikke skrive ut det elektroniske søknadskjema «tomt» for så og fylle det ut manuelt og sende det pr. post.

Økonomi

For noen tjenester må bruker betale egenandel. Se prisliste her.

Journal

Det skal opprettes journal for hver enkelt bruker/pasient.

Søker du om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune, så blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Ditt navn og adresse blir ikke registrert i KPR. Ditt fødselsnummer oppbevares kryptert og adskilt fra dine helseopplysninger.

Samtykke
Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader